Monthly Archives: Wrzesień 2016

Wydaliśmy kolejne 125 kart w ramach programu Mosińska Karta Rodziny 3+

Wydaliśmy kolejne 125 kart w ramach programu Mosińska Karta Rodziny 3+
Od 2014 roku, kiedy rozpoczęło się funkcjonowanie programu Mosińska Karta Rodziny 3+  mieszkańcy Gminy Mosina złożyli 213 wniosków o przystąpienie do programu. Do końca 2015 roku wydano już aż blisko 780 kart uprawniających do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów programu. Zgodnie z regulaminem karty były wydawane na czas określony. Od 1 stycznia 2016 roku rozpoczęto wydawanie nowych kart oraz przedłużanie kart, które straciły ważność. Do dziś złożono 72 wnioski, wydano 125 nowych kart i przedłużono ważność 148 kart .