Wydaliśmy już ponad 300 Mosińskich Kart Rodziny 3+

Przypominamy, że od 10 kwietnia 2014r. mieszkańcy Gminy Mosina mogą starać się o wydanie Mosińskiej Karty Rodziny 3+. Od tego czasu Urząd Gminy Mosina na podstawie około 90 wniosków, wydał 340 kart naszym mieszkańcom. Zachęcamy do korzystania z programu.

Wnioski o wydanie kart, szczegółowy regulamin uczestnictwa w programie oraz wzór porozumienia dla partnerów programu:

WNIOSEK O WYDANIE KART
REGULAMIN PRZYZNAWANIA, WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z KART W RAMACH PROGRAMU „MOSIŃSKA KARTA RODZINY 3+”
POROZUMIENIE DLA PARTNERÓW PROGRAMU

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie w godzinach pracy Urzędu.