Wyższa Szkoła Handlu i Usług

Wyższa Szkoła Handlu i Usług
ul. Zwierzyniecka 13/15
60-813 Poznań
Tel.: 61 843 47 96
rekrutacja@akademiakupiecka.pl

http://www.akademiakupiecka.pl/

Oferowane zniżki:

  • 60 % na kształcenie na Wyższej Szkole handlu i Usług w Poznaniu, na wszystkich kierunkach I i II stopnia i studiach podyplomowych na cały okres trwania studiów, dla członków rodzin objętych programem,

Oferta ważna bezterminowo.