Brama Poznania

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
tel. 61 647 7606
centrum@trakt.poznan.pl
www.bramapoznania.pl
www.poznan.pl/trakt
Oferowane zniżki:

  • Miejsce świadczenia usług: Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznańa)     bilet wstępu na ekspozycję w Bramie Poznania dla posiadacza „Mosińskiej Karty Rodzina 3+” – 5 zł

    Ponadto bilet wstępu na ekspozycję uprawnia do skorzystania z usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski w terminie do 10 dni od daty zwiedzenia Ekspozycji. W celu skorzystania z usługi audiowycieczki we wskazanym powyżej terminie należy okazać bilet wstępu na ekspozycję.

    b)      bilet na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim dla posiadacza „Mosińskiej Karty Rodzina 3+” – 1 zł

    Bilet na audiowycieczkę w przypadku pkt. a) i b) nie uprawnia do wejścia do innych instytucji kultury i dziedzictwa zlokalizowanych na terenie Ostrowa Tumskiego (w tym w szczególności: Katedry, Muzeum Archidiecezjalnego, Archiwum Archidiecezjalnego, Rezerwatu Archeologicznego). Zasady i godziny zwiedzania w tych podmiotach regulują osobne regulaminy zwiedzania i opłat. Skorzystanie z oferty audiowycieczki po Katedrze związane jest z koniecznością uregulowania opłaty wstępu do Katedry i podziemi katedralnych oraz przestrzegania zasad i godzin zwiedzania obowiązujących w Katedrze.

    Zniżki nie łączą się z innymi promocjami.

Oferta ważna bezterminowo.