O Programie

10 kwietnia 2014 r. ruszył program wspierający rodziny wielodzietne z terenu Gminy Mosina pod nazwą „Mosińska Karta Rodziny 3+”. Karta skierowana jest do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zameldowanych na terenie Gminy Mosina, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci.
Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Mosinie rodziny wielodzietne mogą skorzystać z następujących zniżek:

1) 50% zniżki na zakup biletów wstępów na biletowane wydarzenia organizowane przez Mosiński Ośrodek Kultury,

2) 50% zniżki na wyrobienie kart bibliotecznych w Mosińskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach,

3) korzystania z preferencyjnych warunków zaproponowanych przez inne podmioty – instytucje, firmy handlowe i usługowe, które przystąpiły do programu (zobacz Spis Firm)

 

karta-oznaczenie

Podstawa prawna:

Uchwała nr LV/384/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 r., zmieniona uchwałą  nr LVII/395/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Mosina poprzez realizację programu „Mosińska Karta Rodziny 3+”.

Treść uchwał:

Uchwała nr LVII39514 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2014 r
Uchwała nr LV38414 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 stycznia 2014 r.