Przedsiębiorco – Dołącz do programu

Z początkiem kwietnia 2014 r.  uruchomiliśmy program wspierający rodziny wielodzietne z terenu Gminy Mosina pod nazwą „Mosińska Karta Rodziny 3+”. Karta skierowana jest do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zameldowanych na terenie Gminy Mosina z minimum trojgiem dzieci. Karty dużych rodzin wprowadzane są w wielu miastach i gminach Polski. Wydawane są w celu tworzenia dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej, promowanie modelu dużej rodziny oraz możliwości rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Zapraszamy przedsiębiorców i usługodawców, którzy chcieliby włączyć się do programu i zaoferować zniżki na proponowane produkty lub usługi dla rodzin objętych Kartą. Podmioty, które będą przystępowały do programu zostaną oznaczone specjalnymi naklejkami z logo projektu, wpisywane na listę katalogu ulg i zniżek zamieszczonego na stronie www.mosina.pl oraz zaprezentowane na stronie programu. Otrzymujecie Państwo okazję pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez oferowanie zniżek w ramach „Mosińskiej Karty Rodziny 3+” wpłyniecie na pozytywny wizerunek swojej firmy, działającej na rzecz rodzin. Rodzina wielodzietna to znacznie więcej radości, uśmiechu, ale też więcej trosk i problemów do rozwiązania. Wspólnie wyjdźmy na przeciw ich potrzebom, by odciążyć domowe budżety  Rodzin z naszej Gminy. Gmina Mosina jest trzecią w Powiecie Poznańskim, która zdecydowała się wprowadzić taki program. W załączeniu znajdą Państwo wzór porozumienia, zachęcamy do współpracy.

POROZUMIENIE