Rodzino – dołącz do programu

Mosińska Karta Rodziny 3+ to program wspierający rodziny wielodzietne z Gminy Mosina. Obejmuje rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zameldowane na terenie Gminy Mosina, z minimum trojgiem dzieci. Członkowie rodzin mogą starać się o wydanie kart, które umożliwią im otrzymywanie zniżek u partnerów programu.

Wnioski o wydanie kart, szczegółówy regulamin uczestnictwa w programie oraz wzór porozumienia dla partnerów programu:

WNIOSEK O WYDANIE KART
REGULAMIN PRZYZNAWANIA, WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z KART W RAMACH PROGRAMU „MOSIŃSKA KARTA RODZINY 3+”
POROZUMIENIE DLA PARTNERÓW PROGRAMU

dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie www.rodzina.mosina.pl