Wydaliśmy kolejne 125 kart w ramach programu Mosińska Karta Rodziny 3+

kartyOd 2014 roku, kiedy rozpoczęło się funkcjonowanie programu Mosińska Karta Rodziny 3+  mieszkańcy Gminy Mosina złożyli 213 wniosków o przystąpienie do programu. Do końca 2015 roku wydano już aż blisko 780 kart uprawniających do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów programu. Zgodnie z regulaminem karty były wydawane na czas określony. Od 1 stycznia 2016 roku rozpoczęto wydawanie nowych kart oraz przedłużanie kart, które straciły ważność. Do dziś złożono 72 wnioski, wydano 125 nowych kart i przedłużono ważność 148 kart wydanych przez 2016 rokiem. Zainteresowanie programem Mosińska Karta Rodziny 3+ nie słabnie a baza partnerów oferujących zniżki na swoje usługi ciągle rośnie. Rodziny, które jeszcze nie skorzystały z tej możliwości zachęcamy do włączenia się.

Wnioski o wydanie kart składać można w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w godzinach funkcjonowania lub listownie na adres Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 października 1, 62-050 Mosina. Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta lub do pobrania z gminnej strony internetowej.

Osoby, które chcą przedłużyć ważność karty wydanej przed 2016 rokiem powinny zgłosić się z wypełnionym wnioskiem oraz nieważnymi kartami do pokoju 116 Urzędu Miejskiego. Przedłużenie karty załatwiane jest w dniu składania wniosku (od ręki).

– WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE KART
– REGULAMIN PROGRAMU „MOSIŃSKA KARTA RODZINY 3+”